LIEČIVÉ KONOPE

HISTÓRIA KONOPE

Rovnako ako v dávnej minulosti aj v dnešnej dobe je konope používané pre svoje výrazné liečebné účinky. V posledných rokoch bola vo svete vypracovaná celá rada vedeckých štúdií, ktoré potvrdili účinnosť konope v medicíne. História konope ide ruka v ruke s históriou osídľovania a vývoja ľudského spoločenstva.

Vďaka odolnosti rastliny a schopnosti sa prispôsobiť, jeho využitie sa postupne rozšírilo naprieč všetkými kontinentmi. Naši predkovia využívali konope na výrobu papiera, oblečenia, olejov, impregnačných látok a farieb. V minulosti dbali prekvapivo tiež na recykláciu. Staré lodné plachty a oblečenie boli ďalej recyklované na papier. Zaujímavosťou je, že v roku 1640 guvernér štátu Connecticut nariadil, že rastlinu musia pestovať všetci majitelia pozemkov. Medzi najväčších pestovateľov konope na americkom kontinentov patrili, mimo mnoho ďalších, tiež prezidenti USA George Washington a Thomas Jefferson.

Ústup konope predznamenávajú predovšetkým nasledujúce udalosti. V 19. storočí zdokonalenie technológie spracovania bavlny, zrušenie otroctva, teda lacnej pracovnej sily pre ťažkú ​​prácu v konopnom priemysle a objav syntetických vlákien v 20. storočí. V súčasnosti je zjavný najmä v Európe a Severnej Amerike príklon k využitiu konope, najmä pre svoju všestrannosť a malú ekologickú záťaž. Veľkú pozornosť venujú svetové akademické kruhy využitiu liečivých vlastností konope v bežnom živote.

TECHNICKÉ KONOPE?

Konope, konkrétne jeho steedoruské odrody, patria popri ľanu k tradičným vlákenným rastlinám pestovaným na našom území. Najväčšieho rozmachu dosiahlo jeho pestovanie v 18. a v prvej polovici 19. storočia. Po roku 1840 boli do prevádzky uvedené tri továrne na spracovanie konopného vlákna (textilná továreň J. R. Schindlera u Českého Krumlova, práčovňa konope firmy Heinik v Přerove a závod p. Peruce v Kunovej v Sliezsku). Od začiatku 20. storočia podliehali domáci producenti vlákna lacnejšiemu dovozu bavlny, juty a sisalu a neskôr boomu syntetických vláknových materiálov (silon, nylon, …). Na Slovensku a na Podkarpatskej Rusi zostávalo pestovanie konope aj naďalej rozšírené. Pestovalo sa tu v sedliackych usadlostiach a ako rastlina domáca sa tak i spracovávalo. Získané vlákno slúžilo predovšetkým na výrobu nití, šnúr, vriec, sietí a pod. V porovnaní s Rakúskom, kde sa počítala rozloha konope na desaťtisíce hektárov, boli však naše stovky zanedbateľné. Osevné plochy sa po 1. svetovej vojne pohybovali v Československu okolo 9000 ha, v roku 1930 poklesli na 4500 ha. V roku 1935 pri osevnej ploche 7394 ha k nám bolo dovezených 3500 ton konope. V tej dobe odborné časopisy píšu o konope ako o ,, novej náhradnej plodine „. O jeho pestovaní sa rozsiahlo diskutovalo, odborníci sa zaoberali výskumom a pokusmi s kvalitnými odrodami. Rozšírenie pestovania však narážalo na podobné problémy ako dnes. Chýbal spracovateľský priemysel a teda odbyt vypestovaného materiálu. Výkupné ceny určoval lacný dovoz predovšetkým z Ruska, Talianska a Juhoslávie. V českých krajinách bolo kanabisom siatym naposledy nanovo vysiate podľa údajov Českého štatistického úradu 220 ha v roku 1955, v ďalších rokoch sa jeho pestovanie presunulo na územie Slovenska. Tam sa pestuje v najúrodnejších oblastiach Podunajska a Nitranska. Začiatkom 60. rokov bola vyšľachtená miestna odroda Rastislavické. Posledná tierňa na Slovensku ukončila prevádzku v roku 1987. Väčšina strojového zariadenia bola odvtedy rozpredaná alebo znehodnotená.

V rokoch 1996-1999 prebiehal na žiadosť Národnej agentúry pre poľnohospodársky výskum MP SR projekt ,, Vhodnosť pestovania konope pre priemyselné využitie v Slovenskej republike „. Projekt spracovával bývalý štátny výskumný ústav Agritec, výskum, šľachtenie a služby s.r.o. v spolupráci s ďalšími subjektmi (Výskumný ústav Rastlinnej výroby ad.). Výskum preukázal,… že konope siate je perspektívna technická plodina so širokými možnosťami uplatnenia v rôznych odvetviach priemyslu“. Výstupom projektu je metodika pestovania technického konope v ČR. Do roku 1996 nebolo u nás pestovanie konope v rozpore s legislatívou, lebo v listine povolených odrôd boli zapísané hneď dve konopéj odrody (Rastislavské a UNICO B). Pravdou je, že nespĺňali súčasné prísne normy EÚ čo sa týka obsahu THC pod 0,3% (ústne informácie p. Holubář z ÚKZUZ, www.ukzuz.cz) 1. Januára 1999 vstúpil do platnosti zákon č. 167/98, ,, O návykových látkach „, ktorý upravuje pestovanie konope spolu s makom. Zákon nevyžaduje povolenie na získavanie, skladovanie a spracovanie konope k priemyselným a pokusníckym účelom, ako aj obchodu s kanabisom na tieto účely. Pestovatelia konope na rozlohe väčšej ako 100 m2 majú ohlasovaciu povinnosť u miestne príslušného pracoviska colnej správy. Namiesto nevyhovujúcich odrôd Rastislavické a UNICO B boli v roku 1999 do Charty povolených odrôd SR zapísané dve odrody technického konope, Ukrajinská JUSO 11 a poľská odroda Benik, s obsahom THC hlboko pod 0,3%. Distribúciou osiva bola Ministerstvom pôdohospodárstva SR poverená firma Agritec, výskum, šľachtenie a služby s.r.o. Platná legislatíva však umožnila dovoz osiva aj ďalším subjektom s pestovateľskými licenciami. Po vstupe do EÚ a otvorení trhu s komoditami je možné doviezť a vysievať akúkoľvek odrodu zapísanú na listine povolených odrôd EÚ, napr. Fedora, Futura, Kompolt ad. U nás je v súčasnosti uvedená v zozname odrôd, zapísaných v Štátnej odrodovej knihe, iba odroda Benik.[read more]

PREČO KONOPE?

Konope má výrazné protizápalové, hojivé, antibakteriálne a antivirálne účinky. Táto bylina účinne pomáha nielen v prípade vážnych chorôb, ale pri lokálnej aplikácii v podobe tinktúry alebo masti prináša úľavu a rýchle zahojenie aj pri bežných zdravotných problémoch. Zvlášť dobre sa osvedčuje pri liečbe tzv. civilizačných chorôb a chorôb spojených so starobou.

Konopné semená a olej sú jedným z najlepších zdrojov esenciálnych mastných kyselín. Okrem vzácnej kyseliny gama-linolénovej obsahujú omega 6 a omega 3 v dokonalom pomere 3: 1 (ľudská koža ich obsahuje v pomere 4: 1). Obsahuje všetkých osem esenciálnych aminokyselín. Esenciálne sa im hovorí preto, že si je ľudské telo nevie samo vyrobiť a musíme ich prijímať z potravy alebo vstrebávaním. Jedna hrsť konopných semien kryje potrebu proteínov a mastných kyselín dospelého človeka na jeden deň.

Cannabinoidy preventívne pôsobí proti niektorým typom rakoviny: gliomům (mozgovým nádorom), rakovine kože, prostaty, prsníka, malígny lymfómu a leukémiu. Cannabinoidy môžu zabrániť rakovine, vedia zabíjať zlé bunky a chráni tie dobré.

Konope uľavuje pri ochorení pečene a pri úpornom svrbenie. Tiež pomáha pri problémoch so spaním a pri depresii. Konope je tu už celé stovky miliónov rokov.

Konope chráni nervové bunky pred odumieraním a tým aj pred Alzheimerovou chorobou.

Keď pocítime chuť k jedlu, je to preto, že si naše telo vytvorilo látky podobnej prírodným cannabinoidům. Akonáhle sa treba dostatočne, produkcia týchto látok ustane. Príjem potravy je jednou z najdôležitejších životných funkcií.

Pri poraneniach hlavy sa v tele vylučujú endocannabinoidy, ktorými sa organizmus chráni. Podobne nás chráni proti účinkom nervových plynov. Konope v organizme spustí ochranné mechanizmy podobným spôsobom, ako keď si telo vytvára endocannabinoidy pri pocite hladu. Konope pozitívne pôsobí na zdravie, pretože napomáha vyváženosti imunitného systému a obmedzuje usadzovaniu tukov v kardiovaskulárnom systéme.